Cal Farre des de 1916:

any 1944 al sola de Cal Farre.gif

1944 al sola de Cal Farre.gif

carnet sanitari.gif

ferreria 1958-1964 al fons Cal Farre.JPG

boda 1966.JPG

la primera boda- 1960.gif

la primera sala gran -1960.gif

una boda 1960.gif

boda a Cal Farre - 1965.JPG

el cafe 1960.gif

1960 boda.gif

vermut de festa major a cal farre.JPG

1965 - sala de ball.JPG

vermut de festa major a cal farre 1955.JPG

boda Josep i Nuri 1966.JPG

Cal Farre boda -1965.JPG

Cal Farre boda -1966.JPG

comunio Ramon Prat 1976.JPG

davant Cal Farre 1967.JPG

 1968 comunio.JPG

MES FOTOGRAFIES  ANYS 1968- 1985 CAL FARRÉ"